Het Inktpotje

Wil je deelnemen aan een cursus of individuele schrijfbegeleiding, maar kan je dat financieel niet bolwerken? Stuur gerust een mailtje en we kijken wat we voor je kunnen doen.

Het inktpotje is voortgekomen uit het idee van Ilonka Celie dat cursussen als die van Atelier de Pijp als inspiratiebron voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dat vinden wij ook. Dankzij deze gulle gever kwam er een potje ter beschikking voor mensen voor wie het niet haalbaar is om (een deel van) het cursusgeld te betalen: het Inktpotje! Het is een potje (met een bodem), dat gewetensvol door ondergetekende wordt beheerd. Het potje keert geen geld uit, maar cursustijd.

Het Inktpotje werkt!  Dat potje hoop ik natuurlijk in de toekomst gevuld te houden. Atelier de Pijp vraagt aan cursisten een vrijwillige bijdrage vanaf €5,- bij de inning van het cursusgeld. Wij leggen voor elke gift aan dit fonds een zelfde bedrag in. Vrije giften zonder deelname aan een cursus zijn natuurlijk ook zeer welkom. Mocht het potje te vol raken, dan wordt het geld ingezet in een vergelijkbaar doel.

Deelname (als gever én als ontvanger) aan het Inktpotje is anoniem. Er hoeven geen bewijzen overlegd te worden om voor het potje in aanmerking te komen. Mail.

Ik hoop je in ons atelier te mogen verwelkomen,

– Frank Gunning